Op slot zittende kaak MODERATORS

Op slot zittende kaak. Help! Mijn fiets staat op slot op het station, maar ik ben de sleutel kwijt : thenetherlands

Europarl8 en Mr President, I would like to condemn the abolition in Spain of one of the principles of all democracies: Europarl8 Namens de Communistische Partij van Griekenland wil ik vanaf deze plaats zowel de black jack font onverschilligheid van het Turkse regime aan de kaak stellen als de schijnheiligheid van degenen die zich enerzijds sterk maken voor de mensenrechten maar anderzijds niets doen om de Turkse regering te bewegen tot een andere houding ten aanzien van de gerechtvaardigde verzoeken van de gevangenen en, meer algemeen, tot eerbiediging de mensenrechten.

Ook de Europese Unie maakt zich hieraan schuldig. EurLex-2 en The Commission continues to address these problems with the aim of minimising the negative impact of any trade defence measures, as far as possible for our exporters. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd.

Welcome to Reddit,

Gevonden in 6 ms. Europarl8 Aangezien, mijnheer de Voorzitter, de president van de Letse republiek morgen een bezoek brengt aan het Parlement en een plechtige redevoering zal houden, wilde ik deze onaanvaardbare situatie, waarvan ik mij persoonlijk ter plekke op de hoogte heb kunnen stellen, aan de kaak stellen en u vragen dit probleem ter sprake te op slot zittende kaak in uw besprekingen met de president.

Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Europarl8 Oppositiepartijen en niet-gouvernementele organisaties blijven aanvallen op de mensenrechten en de politieke onderdrukking die daar aan de orde van de dag zijn, aan de kaak stellen, om maar niet te spreken van de corruptie van het zittende regime.

Europarl8 en Without wishing to ignore the progress which has been made, we, the European Parliament, would like to op slot zittende kaak your attention to the unwillingness on the part of the Council to implement these decisions in many areas, as well as its lack of common vision and, in particular, the lack of transparency and cooperation with the European Parliament.

Afgezien van de landbouwcommissie en bepaalde collega's, die mij bij de opstelling van de amendementen met raad en daad hebben bijgestaan, was de belangstelling niet om over naar huis te schrijven. Europarl8 en There is much rightly to raise with the Government of North Korea regarding human rights in the prisons and camps, plus the humanitarian situation in the countryside, rather than these blanket and unsupported catch-all allegations that do no credit to our work.

Europarl8 en Mr President, I would like to start by condemning the European Parliament delegation for relations with Israel, which held a formal inaugural meeting in March, for not holding its first official meeting until 12 June. Europarl8 Eigenlijk laakt hij in bedekte termen, want zijn onderwerp gaat enkel over de textiel, iets wat wij al jaren lang aan de kaak stellen: Europarl8 Een dergelijk agentschap zou zich bezighouden met de praktijk in de Europese Unie als geheel en zo de Franse hypocrisie aan de kaak stellen die aan de handhaving van het verbod ten grondslag ligt.

Wpt texas holdem app

EurLex-2 Inzicht in de onderliggende mechanismen en het aan slot manomesse kaak stellen van de gevolgen is noodzakelijk om ze tegen te gaan en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen dichterbij te brengen. Europarl8 en On behalf of the Communist Party of Greece, I wish to use this platform to condemn the criminal indifference of the Turkish regime and the hypocrisy of those who, while battling for human rights, have not lifted a finger to put pressure on the Turkish government to stop this intransigence in the face of the prisoner's just demands and to respect human rights in general.

Europarl8 en But precisely because of this, at a time when a more peaceful situation is developing in former Yugoslavia after the Dayton agreements - and this situation must develop - we cannot fail to condemn today, as forcefully as we have condemned mistakes and crimes in other countries, what is going on in Croatia itself as regards respect for human rights, respect for ethnic minorities, press freedom, press pluralism and, last but not least, the point you mentioned, Mr Fassino, about Croatia's commitment to cooperate with the Hague Tribunal and hand over those suspected of serious crimes.

Europarl8 Het probleem was dat deze mensen geen onafhankelijkheid van geest aan de dag legden bij het aan de kaak stellen van de schuldige handelspartners en de raad van bestuur. Europarl8 Het verslag bevat verschillende belangrijke en positieve elementen, zoals: De Raad heeft geen gemeenschappelijk ideaal en schiet met name tekort in transparantie en samenwerking met het Europees Parlement.

Ook moet ik voor de zoveelste keer de schijnheiligheid van de Commissie aan de kaak stellen, die enerzijds de hervorming van het GLB in praktijk brengt - zogenaamd met als fundamenteel beginsel de verbetering van de kwaliteit van de landbouwproducten teneinde waarborgen te bieden voor de gezondheid en de veiligheid van levensmiddelen, milieubescherming, enzovoort - maar anderzijds de teelt van gemodificeerde producten bevordert.

Europarl8 Tot slot wilde ik het gebrek aan participatie van de leden bij de opstelling van dit verslag aan de kaak stellen.

Thinkpad x220 ram slots

Europarl8 Ter gelegenheid van het debat en de stemming over het verslag-Hughes over een 'nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie ? EurLex-2 en It is necessary to understand the ways it works and condemn its effects in order to clamp down on it and move towards equality between women and men.

vertaling en definitie "aan de kaak stellen", woordenboek Nederlands-Nederlands online

Ook de Europese Unie maakt zich hieraan schuldig. Europarl8 Ik wil van meet af aan verklaren dat wij absoluut gekant zijn tegen de teelt van genetisch gemodificeerde producten. Europarl8 en In an historic moment, it did not have the strength to raise what should have been raised in the run-up to the Olympic Games in China.

Afgezien van de landbouwcommissie en bepaalde collega's, die mij bij de opstelling van de amendementen met raad en daad hebben bijgestaan, was de belangstelling niet om over naar huis te schrijven.

Ook moet ik voor de zoveelste keer de schijnheiligheid van de Commissie aan de kaak stellen, die enerzijds de hervorming van het GLB in praktijk brengt - zogenaamd met als fundamenteel beginsel de verbetering van de kwaliteit van de landbouwproducten teneinde waarborgen te bieden voor de gezondheid en de veiligheid van levensmiddelen, milieubescherming, enzovoort - maar anderzijds de teelt van gemodificeerde producten bevordert.

Hugo frogs rivers casino

EurLex-2 en The document also considers the circumstances in which such concerns may justifiably be disclosed more widely, and concludes that raising concerns about serious wrongdoing outside the employing Institution or OLAF should be an option of last resort, to be exercised legitimately only in the unlikely situation in which neither has addressed the concern in an appropriate way.

EurLex-2 In het document wordt ook aandacht besteed aan omstandigheden waarin het verantwoord kan zijn aan klachten een ruimere bekendheid te geven; de conclusie is dat het aan de kaak stellen van ernstige wanpraktijken buiten closest casino to hermitage pa eigen instelling en het OLAF een laatste toevluchtsmogelijkheid moet zijn, waarvan het gebruik alleen gewettigd is in het onwaarschijnlijke geval dat intern niemand de oorspronkelijke klacht afdoende heeft behandeld.

Check translations in other languages: Europarl8 en The problem was that they did not show any independence of mind in challenging culpable business partners and the executive board. Europarl8 en There may be a grain of truth in all that, Madam President, but if Parliament, at its plenary part-sessions here in Strasbourg, had to keep quiet about all the dreadful things occurring in the intervening weeks, if we were not able to speak out on persecution and oppression, on the denial of the rights of minorities, of women, children, democracy, if we did not protest here at what is done to innocent people and did not name the guilty parties, we would be unworthy to call ourselves a Parliament.

Want to add to the discussion?

Europarl8 Dit Huis heeft op een historisch moment niet de kracht gehad om in de aanloop naar de Olympische Spelen in China de zaken aan de kaak te stellen die het aan de kaak had moeten stellen. Europarl8 Tot slot wil ik nogmaals de misdaden van de Colombiaanse paramilitaire groeperingen aan de kaak stellen die de burgerbevolkingen en de boeren verantwoordelijk stellen en die gisteren nog, in eenzelfde familie vier broers de dood in hebben gejaagd, dankzij de passieve medeplichtigheid van de Colombiaanse regering.

Europarl8 en In fact, it denounces - in veiled terms because it is only concerned with textiles - what we have been denouncing here for many years: It could point out the hypocrisy of France continuing the ban.